Notarius publicus för säkra dokument

Säkerhet handlar inte bara om att skapa ett fysiskt skydd för sina tillgångar. Det kan även handla om det juridiska skyddet. En viktig funktion för att skydda tillgångar är notarius publicus, vilket betyder offentlig notarie.

Notarius publicus är en jurist, ofta en advokat, som har till uppgift att kontrollera och verifiera riktigheten i olika dokument, bl.a. genom att bevittna namnunderskrifter. Det är länsstyrelsen som utser vem som ska vara notarius publicus, och oftast sköts det på deltid. Du hittar kontaktuppgifter till notarius publicus i Västerås här

De flesta kommuner har också kontaktuppgifter till notarius publicus på sina webbplatser. Du som bor i Solna kan hitta informationen här. Där finns också en lista på vilka tjänster notarius publicus i de flesta fall kan vara behjälplig med. 

By i Kroatien

Notarius publicus utomlands

Som många andra termer på latin är notarius publicus en företeelse som finns i många länder. De exakta arbetsuppgifterna kan variera en aning. Svenskar som bor i Spanien har regelbunden kontakt med notarius publicus, bl.a. för att få sitt levnadsbevis bevittnat. 

En notarius publicus kan även hjälpa till vid husköp utomlands, men för vissa kan en kalldusch komma ändå. Svt berättar om ett svenskt par som ville köpa ett hus i Kroatien, och som lät en notarius publicus undersöka ägandeförhållandena, för att vara säkra på att de köpte det av rätt person. De fick bekräftat att så var fallet, men det visade sig att de fått ett felaktigt svar. 

Säljarens exfru hävdade att hon hade rätt till halva huset, och vann i rätten. Exmannen, som sålt huset, vägrade betala rättegångskostnaderna, och då kunde rätten -i enlighet med kroatisk lag – sälja hans halva av huset för att täcka dessa. Det svenska paret ville köpa båda halvorna, men huset såldes direkt till exfrun. 

Det är svårt att dra några generella slutsatser om detta, förutom att det är viktigt att kontrollera vilka behörigheter och kompetenser en tjänsteman utomlands har. En annan viktig lärdom är att alltid dubbelkolla, även om det kostar extra.