Säker el i hemmet

Att ha ett säkert hem handlar inte bara om att har säkra lås. Det är även viktigt att minska risken för olyckor av olika slag i hemmet. Av denna anledning är det viktigt att ta hjälp av en behörig elektriker när elarbeten ska utföras.

Elektricitet är en kraft som på många sätt är en förutsättning för vårt moderna liv. Utan elektricitet kan vi varken ha datorer eller mobiltelefoner. Men inte heller industrin eller jordbruket skulle fungera utan el. Nyligen drabbades Sverige av elbrist, eller av effektbrist. Det beror på vem man frågor. Tidningen Elektrikern reder ut begreppen i den här artikeln

Ta inte risker med el

Samtidigt är elen farlig på många sätt. Felaktigt kopplad el orsakar många eldsvådor varje år, vissa av dem med dödlig utgång. Ett exempel är när en nedblåst ledning orsakade ett elfel som dödade kor i Årjäng i Värmland. 

Elektriker Stockholm

Av denna anledning är det viktigt att vara försiktig när det kommer till el. Inte minst är det viktigt att överlåta alla typer av elarbeten som är förknippade med risker till behöriga elektriker och elinstallatörer. För elinstallationer i hemmet kan du läsa mer på Dinelektriker.se, en kompetent elinstallatör i Stockholm. Det är viktigt att du aldrig försöker ändra någonting i en fast installation på egen hand, för då kan det gå riktigt illa.

Laga inte lampan själv

Det är också viktigt att låta en fackman ta hand om saker som att byta sladden på en gammal lampa, eller att reparera elprylar som slutat att fungera. Att reparera batteridrivna prylar är dock inte förenat med samma risker, så känner du dig någorlunda säker på vad du gör kan du försöka dig på att reparera dessa. 
Mer om vilka elarbeten du får göra själv, och vilka som ska överlåtas till en behörig person, finns att läsa här