Välj en trygg och säker flyttfirma

Det är inte alla som tänker på säkerhet och trygghet när de ska flytta. I alla fall inte så mycket som de kanske borde. Visst funderar många på hur tryggt och säkert det är i området de ska flytta till, men det är färre som tänker på detta när det kommer till själva flytten. Det är exempelvis inte alla som kollar upp flyttfirman innan de anlitar den. 

Att inte kolla upp sin flyttfirma ordentligt kan dels innebära att det som ska flyttas skadas eller rent av försvinner. Det finns dessutom flyttfirmor som har kopplingar till organiserad brottslighet. Därför är det viktigt att göra en kontroll av flyttfirman innan du bestämmer dig. 

Inte minst är det viktigt att ta reda på om flyttfirman har tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva yrkestrafik. Då är dina tillhörigheter försäkrade under transporten, men tillståndet visar också att flyttfirman har kunskaper om hur en transport på väg ska utföras. En flyttfirma som har detta tillstånd är Asgard Flytt, som bl.a. utför flyttar till och från Huddinge. Läs mer om firmans tjänster på https://www.asgardflytt.se/flyttfirma-i-huddinge/. Mer information om Transportstyrelsens tillstånd finns här.

Flyttfirma i Huddinge

Undvik skumma flyttfirmor

Som tidigare nämnts finns det flyttfirmor som verkligen bör undvikas. Dels finns det oseriösa aktörer, vilket är illa nog, men det finns också flyttfirmor med tydliga kopplingar till den organiserade brottsligheten, bl.a. till mc-gäng. 

En flyttfirma i Borås har visat sig ha kopplingar till Hells Angels, vilket Göteborgs-Posten skriver om här. MC-gäng har även varit inblandade på andra sätt i flyttbranschen. En artikel om detta finns att läsa i GT, men det är oklart om det rör sig om samma flyttfirma i båda artiklarna. 

Den flyttfirma som nämns i den första artikeln hade deltagit i, och vunnit, upphandlingar och utfört uppdrag åt bl.a. Borås kommun. Detta visar hur viktigt det är att kolla upp företag.